اساس یک رژیم غذایی متعادل، تنوع است. بنابراین، خوردن کنسرو ماهی تن در هر روز یک عادت نامناسب خواهد بود! کار درست این است که کلیه مواد غذایی ضروری را در برنامه غذایی خود قرار دهید. تعداد دفعات معقول مصرف کنسرو تن ماهی دو یا سه بار در هفته خواهد بود.